Samon

SAMON AB utvecklar och tillverkar gasdetekteringsprodukter för bl a kylindustrin, explosiv gas och för automatisk styrning av garageventilation. Vi har ett brett produktprogram för detektering av olika gaser med tillhörande styrlösningar. SAMON har en lång erfarenhet av system för kostnadseffektiv och säker gasdetektering, både på land och på den marina sidan. Läs mer pil.png

​Copyright © 1990-2019 Samon AB

Webbdesign av TAJP Produktion