Företaget

SAMON är ett privatägt industriföretag i Vellinge, söder om Malmö. Företaget startades 1990 och har sedan starten arbetat med gasdetektering för främst kylindustrin, men även inom andra områden där skadliga eller farliga koncentrationer av gaser kan förekomma. Ett typiskt applikationsområde utanför kylindustrin är behovsstyrd ventilation för garage.

SAMON AB

– utvecklar och tillverkar produkterna i en specialanpassad fabrik i Vellinge.

För att säkerställa att så lite störande emissioner som möjligt finns i produktionsmiljön har materialvalet gjorts med stor omsorg. Även lokaliseringen i Vellinge har ett syfte: Att minska påverkan från bilavgaser och säkerställa att det inte finns produktionsenheter i omgivningen som riskerar att ha en negativ påverkan på luftkvaliteten. Produktionsmiljön övervakas kontinuerligt av gasdetektorer för att verifiera att miljön är tillräckligt stabil för produktionen.

Företaget har mer än 65 % av sin försäljning på export. Bland kunderna märks kända företag såsom Unilever, Nestlé, Atria Lithells, Carlsberg, Coca Cola och Arla Foods. Se Referenser.

Samons produkter för kylapplikationer används både för landbaserade applikationer som på den marina sidan.

Sedan starten 1990 har Samon levererat tiotusentals detektorer enbart för kyl och frysanläggningar, vilket gör oss till en av de ledande tillverkarna i Europa.