Samon erbjuder

SAMON har ett brett produktprogram för detektering av olika gaser med tillhörande styrlösningar. Vi har en lång erfarenhet av system för kostnadseffektiv och säker gasdetektering, både på land och på den marina sidan.  SAMON kombinerar hög och specifik kompetens med professionell service och utbildning.

Vi har som målsättning att erbjuda tillförlitliga och kostnadseffektiva lösningar för applikationer där gasdetektering är väsentlig. Samon kombinerar hög och specifik kompetens om kylapplikationer med professionell service och utbildning. En tidig upptäckt av ett gasläckage är viktigt för säkerheten, ekonomin och inte minst miljön.