Våra Gasdetektorer

SAMON AB utvecklar och tillverkar produkterna i en specialanpassad fabrik i Vellinge. För att säkerställa att så lite störande emissioner som möjligt finns i produktionsmiljön har materialvalet gjorts med stor omsorg. Även lokaliseringen i Vellinge har ett syfte: Att minska påverkan från bilavgaser och säkerställa att det inte finns produktionsenheter i omgivningen som riskerar att ha en negativ påverkan på luftkvaliteten. Produktionsmiljön övervakas kontinuerligt av gasdetektorer för att verifiera att miljön är tillräckligt stabil för produktionen.

Klicka på respektive gas för att se tillhörande produkter.

För Ammoniak (NH3)

För Syntetiska Köldmedier (HFC)

För Koldioxid
(CO2)

För Kolväten
(HC/HFO)

För Bilavgaser
(CO, NO2)

För Syrebrist
(O2)

SAMON är ett privatägt industriföretag i Vellinge, söder om Malmö. Företaget startades 1990 och har sedan starten arbetat med gasdetektering för främst kylindustrin, men även inom andra områden där skadliga eller farliga koncentrationer av gaser kan förekomma.

Samon AB

Modemgatan 2
SE-23539, Vellinge
Sverige

Tel: +46-40-155859

© Copyright Samon AB. En hemsida av Capace Media