Nedladdningar

Nedan kan du ladda ner kataloger, handböcker, elscheman m.m.

Applikationsexempel

Ammoniak i ishallar

Ammoniak är med sina termiska egenskaper ett av de bästa köldmedium som finns men beroende på dess giftighet måste den hanteras med respekt.

Ammoniak i kyl- och frysanläggningar

Ammoniak är tack vare sina kemiska egenskaper ett av de bästa köldmedium som finns men beroende på ammoniakens giftighet måste den dock hanteras med respekt.

Ammoniak i brine

Enligt EN378-2008 skall anläggningar med mer än 500kg ammoniak ha utrustning för detektering även i sekundärkretsen. Detta gäller både öppna och slutna system.

HFC (HCFC) i kyl- och frysanläggningar

HFC (HCFC) finns i många olika varianter med olika egenskaper men med det gemensamt att de är tyngre än luft och kan därmed tränga bort luften.

Behovstyrd garageventilation (NOx/CO)

Automatisk styrning av ventilation i garage gör att onödiga risker undviks. I varmgarage kan även stora pengar sparas på uppvärmningen.

Propan för kyl- och frysanläggningar

Propan är både brand- och explosionsfarligt vilket gör det viktigt att upptäcka ett läckage. Ett läckage börjar oftast i liten skala.

Övervakning av explosiv gas som Gasol, Naturgas mm.

Där det hanteras eller förvaras brännbara eller explosiva gaser finns alltid risk för läckage. Ett gaslarm övervakar och varnar innan fara uppstår.

Koldioxid i kylanläggningar

Koldioxid som köldmedium har de senast åren blivit alltmer vanligt och kommer troligen att öka ytterligare de kommande åren.

Marine – köldmedielarm på båtar

Allmän broschyr om marina applikationer. (obs! – endast på engelska)

Installationsanvisningar

Installationsanvisningarna är multispråks (Sve, Eng, Tys, Spa, Fra).

Centraler

Gasanalysatorer

Detektion i vätska

  • Aquis 500 – Ammoniak, i vatten/brine (Kontakta oss för information)

Stationära gasdetektorer

Tillbehör och Serviceutrustning

Utgångna produkter

Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor finns i katalog/prislista på sista sidan. Villkoren följer i huvudsak NL01 med några förtydliganden.