MPU

– Central med 2, 4 eller 6 kanaler

Allmänt:

MPU2C, MPU4C och MPU6C är centralenheter medtvå, fyra alternativt sex kanaler (detektorer). De erbjuder en idealisk lösningför flerpunkt övervakning av små/medium stora utrymmen därolika giftiga, miljöfarliga och explosiva gaser kan förekomma. Den mikroprocessorstyrda centralen visar driftstatus och larminformation oberoende för varje kanal via lysdioder (LED). MPU’n är lämplig för övervakning av HCFC och HFC köldmedier, Koldioxid (CO2), Ammoniak, organiska ämnen (kolväten) som bensin (hexan), etanol, vätgas, naturgas (metan), propan (gasol) och butan m.fl.

Funktion (per kanal)

Ansluten detektor mäter kontinuerligt gas koncentrationen och ger en analog signal till centralenheten. Larm indikeras i tre nivåer genom en gul och två röda lysdioder som indikerar låg (Larm C), medel (Larm B) respektive hög (Larm A) gaskoncentration, varvid respektive lysdiod tänds och motsvarande reläkontakt växlar. Om larmfördröjning valts blinkar respektive lysdiod under den valda fördröjningstiden, varefter lysdioden övergår till fast sken och reläkontakten växlar.

Egenskaper:

 • Mikrodatorstyrd central för två, fyra eller sex kanaler
 • LED driftindikering per individuell kanal
 • Tre ställbara larmnivåer för detektorn per individuell kanal
 • Reläutgångar för A, B och C samt fellarm, 230V / 5A
 • Larmfördröjning, ställbar i fyra steg – Manuell eller automatisk återställning vid larm
 • Testuttag för serviceinstrument
 • Servicefunktion för tillfällig blockering av larm
 • Inbyggd självtestfunktion – Inbyggd summer
 • Felsäker funktion med inbyggd övervakning och larm vid spänningsbortfall
 • 24V DC / 150mA utsignal för siren eller blixtljus Anslutningsbara Detektorer Detektorer finns för olika gaser och med olika mätområden.
 • ’MP-serien’ är särskilt framtagen till MPU centralerna
 • ATEX detektorer för explosiv miljö
 • Transmitters med 0..10V eller 4..20mA utsignal På MPU’n får detektorer med sammanlagd max effekt på 10W anslutas.

Optioner:

 • Ingång för separat batteri back-up
 • Kan mot beställning levereras med kundspecifika förinställda larmnivåer för specifik gastyp.

Fabriksinställda larmnivåer (erfarenhetsmässigt lämpliga larmnivåer och mätområden):

Detektortyp:

NH3 – 4000

NH3 – 10000 *1) Option

HFC *2)

Koldioxid (CO2)

Brännbar/Explosiv Gas

Mätområde:

0 – 4000 PPM

0 – 10 000 PPM

0 – 4000 PPM

0 – 10 000 PPM

0 – 40% LEL

Larmnivåer:

150 / 500 / 3000 PPM

1500 / 3000 / 8000 PPM

100 / 1000 / 2000 PPM

2000 / 5000 / 8000 PPM *1)

5 / 10 / 20% LEL

*1) Ändrade standard inställningar för CO2 from Maj 2013. OBS ! MPU6C kan kombineras med maximalt fyra (4) MPS-CO2

*2) Normal fabriksinställning är för R134a, detektorer fungerar även för alla HFO, HCFC och CFC med något avvikande larmnivåer.