SPU/SPLS

– Central med 1 kanal

Allmänt:

SPU / SPLS är en central för en kanal och övervakning av olika giftiga, miljöfarliga eller explosiva gaser. Den mikroprocessorstyrda centralen visar driftstatus och larminformation för den anslutna detektorn via lysdioder (LED).

SPU/SPLS är lämplig för övervakning av HCFC, HFC och HFO köldmedier, Koldioxid (CO2), Ammoniak, organiska ämnen (kolväten) som bensin (hexan), etanol, vätgas, naturgas (metan), propan (gasol) och butan m.fl.

Anslutningsbara Detektorer:

Detektorer finns för olika gaser och med olika mätområden.

 • MP-serien
 • ATEX detektorer för explosiv miljö
 • Transmitter med 0-10V eller 4..20mA signal

Egenskaper

 • Mikrodatorstyrd central för en kanal
 • LED driftindikering
 • Tre ställbara larmnivåer för detektorn
 • Reläutgångar för A, B och C larm, 230V / 5A
 • Larmfördröjning, ställbar i fyra steg
 • Manuell eller automatisk återställning vid larm
 • Testuttag för serviceinstrument
 • Servicefunktion för tillfällig blockering av larm
 • Inbyggd självtestfunktion
 • Felsäker funktion med inbyggd övervakning och larm vid spänningsbortfall

För SPLS gäller följande:

 • Högintensiv LED larmindikering (B-larm)
 • Inbyggd summer för larmindikering (A-larm)
 • Mute-funktion med tidsbegränsning (60 min)
 • Centralen är utrustad med ingång för anslutning av manöverdon, som medger manuell aktivering av larm.

Optioner:

 • Kan strömförsörjas via batteri back-up
 • Kan mot beställning levereras med kundspecifika förinställda larmnivåer för specifik gastyp.