TR-EC (Detektorer för Bilavgaser)

– Transmitters (4..20mA / 0..10V DC), elektrokemisk sensor (EC)

Allmänt:

Detektorer för behovsstyrning av ventilation i garage och vägtunnlar etc.
TR-EC är en transmitter med elektrokemisk sensor som kan anslutas till MPU eller SPU/SPLS centralenheter eller annan PLC/DUC med 4..20mA ingång.
Genom att använda strömsignalen minskas känsligheten för störningar även vid installation med långa avstånd.
TR-EC har en utbytbar elektrokemisk sensor med hög noggrannhet. Elektrokemiska sensorer kännetecknas av god selektivitet även vid låga koncentrationer.

Egenskaper:

  • Mäter koncentrationen av kolmonoxid (CO) som bildas efter bensindriva fordon eller kvävedioxid (NO2) som bildas efter diesel och gasdrivna fordon.
  • Elektrokemisk sensor för hög noggrannhet och stabil mätning.
  • Hög selektivitet
  • Fabrikskalibrerade
  • Valbar och justerbar utsignal 4..20mA / 0..10V DC
  • Strömförsörjning 12..30V DC
  • Kraftig korrosionsfri PC plastkapsling som tål att installeras även i aggressiv miljö.

Sensorer är en förbrukningsvara.

Enkelt utbytbar sensormodul, se reservsensorer

Kontroll & kalibreringsmetod: Kalibreringsgas

Serviceintervall: Minst var 12’e månad (vid normal drift)

TR-EC

Option