G-Serien (För Koldioxid)

– Detektorer med reläutgång, Modbus, IR-sensor (NDIR)

Allmänt:

Detektorer avsedda för installation i maskinrum, kyl- och frysrum eller andra utrymmen där gas används, hanteras eller lagras.
Detektorerna kan användas fristående, anslutna till någon centralenhet eller till annat övervaknings-system som accepterar potentialfri kontakt.

Uppfyller följande standarder:
-EN378
-EN14624

NYHET! GSMB möjlighet för kommunikation via Modbus RTU, RS485.

Egenskaper:

 • Detektorn är mikrodatorstyrd och visar aktuell driftsstatus via lysdioder
 • Tre ställbara larmnivåer med reläutgång (230V / 5A)
 • Tidsfördröjning i tre steg vid larm – Manuell eller automatisk återställning vid larm
 • Felsäker funktion med inbyggd övervakning och larm vid spänningsbortfall
 • Inbyggd servicefunktion och självtest
 • Testuttag för serviceinstrument
 • Kraftig korrosionsfri PC plastkapsling som tål att installeras även i aggressiv miljö.

Sensorer är en förbrukningsvara.

 • Kalibreringsmetod: Automatisk nollpunktskalibrering
 • Enkelt utbytbar sensor, se reservsensorer
 • Kontroll & kalibreringsmetod: testgas
 • Serviceintervall: Minst var 12’e månad (vid normal drift)

GSH

GSMB

GSLS

Option: