MPS-Serien (Detektorer för Koldioxid)

– För anslutning till MPU & SPU/SPLS, IR-sensor (NDIR)

Allmänt:

Detektorer avsedda för installation i maskinrum, kyl- och frysrum eller andra utrymmen där gas används, hanteras eller lagras. ’MPS-serien’ är särskilt framtagen till MPU & SPU/SPLS centralerna

Mätområden och Larmnivåer:

Larmnivåer ställs alltid in på centralenheten!

Lämpliga mätområden och larmnivåer beror på i vilken miljö detektorerna skall installeras och på vilken gas som skall detekteras.

Uppfyller följande standarder:
-EN 378
-EN14624

NYHET!
MPS finns nuockså i 0.30000ppm utförande.

Egenskaper:

  • Ansluts alltid till centralenhet; MPU2C, MPU4C, MPU6C, SPU/SPLS
  • Strömförsörjning från centralenhet
  • Infraröd mätteknik (NDIR) med hög selektivitet och långtids stabilitet
  • NDIR sensor 0-10000 ppm
  • Kraftig korrosionsfri PC plastkapsling som tål att installeras även i aggressiv miljö.

Förväntad livslängd för sensor ≈ 10 år

– Kalibreringsmetod: Automatisk nollpunktskalibrering

– Enkelt utbytbar sensor, se reservsensorer

– Kontroll & kalibreringsmetod: testgas

– Serviceintervall: Minst var 12’e månad (vid normal drift)

MPS

Option: