TR-IR (Detektorer för Koldioxid)

– Transmitters (4..20mA / 0..10V DC). IR-teknik (NDIR)

Allmänt:

TR-IR-CO2 är en transmitter avsedd för att mäta koncentration av koldioxid. Sensorerna är av IR (infraröd) typ vilket ger lång livslängd samt god selektivitet.
Detektorerna ger en 4..20mA eller 0..10V utsignal, linjärt proportionerlig mot koncentrationen av gas.
Utsignal kan väljas med hjälp av bygel, till antingen 4..20mA eller 0..10V DC.
Genom att använda strömsignalen minskas känsligheten för störningar även vid installation med långa avstånd.

Uppfyller följande standarder:
-EN 378
-EN14624

Egenskaper:

  • Infraröd mätteknik (NDIR) med hög selektivitet
  • Linjär utsignal 4..20 mA eller 0..10V
  • Strömförsörjning 12..30V DC
  • Kraftig korrosionsfri PC plastkapsling som tål att installeras även i aggressiv miljö

Förväntad livslängd för sensor ≈ 10 år

– Kalibreringsmetod: Automatisk nollpunktskalibrering

– Enkelt utbytbar sensor, se reservsensorer

– Kontroll & kalibreringsmetod; testgas

– Serviceintervall: Minst var 12’e månad (vid normal drift) 

TR-IR

Option: