IR-em2

– Analyssystem med IR-teknik (NDIR)

Allmänt

IR-em2 erbjuder intelligenta, tillförlitliga och korrekta gasövervakningar för ett brett spektrum av HCFC och HFC köldmedier tillsammans med koldioxid och ammoniak.
Sedan 1997 har ledande företag installerat IRLDS IR- baserade system för detektion av kylmedelsläckage.
Hög prestanda, tillförlitlighet och kvalitet från det tidigare systemet ligger till grund för den nya IR-em2 som också erbjuder en rad ytterligare funktioner.

Zon baserad övervakning

IR-em2 är ett system med möjlighet att övervaka upp till 16 zoner oberoende av varandra. Systemet använder en vakuumpump med hög kapacitet för att sekventiellt ta luftprov från kylanläggning upp till 200 meter bort. Luftprov sugs genom 6mm Ø färgkodade rör tillbaka till IR-em2 där det passerar genom växelventil och vattenlås innan provet når mätkammaren där analysen görs. Resultatet av analysen visas tydligt på LCD-skärmen tillsammans med tillhörande zons namn. Historiska data från tidigare mätningar sparas i systemet så att tekniker lättare kan identifiera läckan och åtgärda eventuella problem.

Larm

Varje zon kan tilldelas upp till tre larmnivåer; läckage, zon och spill. Läckage- och zonlarm kan väljas med fördröjning som kräver ett antal på varandra följande mätningar över larmnivå innan det larmar, medan spill-larmet är ögonblicklig. I händelse av läckage, spill eller fel, kommer motsvarande LED och relä att indikera status. De 16 zonerna har ett eget relä som indikerar vid larm i respektive zon. Alla reläer är potentialfria och kan konfigureras som ”fail-safe”, antingen som N/O eller N/C.

Hög noggrannhet

Den höga känsligheten och selektiviteten uppnås genom att IR-em2 använder en unik "infraröd signatur" för att identifiera köldmediet och eliminera störande larm från eventuella föroreningar. Som ett resultat kan IR-em2 exakt detektera nivåhalter i delar per miljon av köldmediet. För att bibehålla denna höga noggrannhet kompenserar systemet också för förändringar i omgivande tryck. Det kan då avgöra och larma om blockeringar uppstår under drift, som kan förhindra detektion av att köldmedium läcker.

Egenskaper

 • Erbjuder en unik förmåga att upptäcka HFC, NH3 och CO2 i en och samma enhet.
 • Detekterar HCFC, HFC, CO2 och Ammoniak
 • Kan hantera flera olika HFC i en och samma enhet
 • Övervakar upp till 16 zoner
 • Enkelt användargränssnitt med lösenordsskydd
 • Individuell zon namngivning
 • Ställbara larmnivåer
 • Sparar data- och larmloggar
 • ”Fail-safe” larmfunktion
 • Självdiagnostik för systemfel
 • Mycket hög känslighet och selektivitet för att minimera störande fellarm

Gränssnitt

Fjärrövervakning kan kopplas via RS485 eller Ethernet. RS485 stöder Modbus RTU och Woodley protokoll medan Ethernet-anslutningen stöder SNMP, XML och HTML-protokoll. Därmed kan man via PC med vanlig webbläsare avläsa eller fråga IR-em2 antingen lokalt eller via LAN eller WAN.
Det finns även ett sortiment av extra utrustning att kopplas till IR-em2 för att via fjärråtkomst få indikationer på läckage av köldmedium och/eller fel i systemet.

Självdiagnostik

Systemets luftflöde övervakas kontinuerligt och om det sjunker under en viss nivå som kan påverka driften av systemet, indikeras det som ett fel.
Dessutom utförs dagligen ett självtest för att verifiera den interna pneumatiken i IR-em2, och om något problem identifierats indikeras det som fellarm. Alla fel loggas för att kunna lösa problem så snabbt och enkelt som möjligt.

- Uppfyller F-gas direktiv 517/2014 och EN 378:2016

- Serviceintervall: Minst var 12’e månad (vid normal drift)