MP-Serien (Detektorer för Kolväten)

– För anslutning till MPU, SPU/SPLS halvledarsensor (SC)

Allmänt:

Detektorer avsedda för installation i maskinrum, kyl- och frysrum eller andra utrymmen där gas används, hanteras eller lagras. ’MP-serien’ är särskilt framtagen till MPU & SPU/SPLS centralerna

Mätområden och Larmnivåer

  • Larmnivåer ställs alltid in på centralenheten!
  • Lämpliga mätområden och larmnivåer beror på i vilken miljö detektorerna skall installeras och på vilken gas som skall detekteras.

Uppfyller följande standarder:
-EN 378
-EN14624
-JRA4068

– HC-detektorer omfattar tex Propan, LPG, Metan (naturgas), Biogas.

Egenskaper:

  • Ansluts alltid till centralenhet; MPU2C, MPU4C, MPU6C, SPU/SPLS.
  • Strömförsörjning från centralenhet
  • Kraftig korrosionsfri PC plastkapsling som tål att installeras även i aggressiv miljö.

Sensorer är en förbrukningsvara.

Förväntad livslängd för sensor ≈ 5år

Enkelt utbytbar sensor, se reservsensorer

Kontroll & kalibreringsmetod: DT300

Serviceintervall: Minst var 12’e månad (vid normal drift)

MP-D

MP-DS