GEX-HFC/HFO (Detektorer för Syntetiska Köldmedier)

– halvledarsensor (SC), ATEX, NYHET!

Allmänt

Detektor avsedd för installation i maskinrum, kyl- och frysrum eller andra utrymmen där gas används, hanteras eller lagras. GEX-serien är särskilt framtagen till MPU & SPU/SPLS centralerna.
GEX är alltid ansluten till en centralenhet.
GEX kan levereras tillsammans med en förinställd centralenhet eller så kan detektor och centralenhet samkalibreras på anläggningen i samband med installation.

Mätområden och Larmnivåer
  • Larmnivåer ställs alltid in på centralenheten!
  • Lämpliga mätområden och larmnivåer beror på i vilken miljö detektorerna skall installeras och på vilken gas som skall detekteras.

Uppfyller följande standarder:
-EN378
-EN14624
-JRA4068

Egenskaper

  • Ansluts alltid till centralenhet; MPU2C, MPU4C, MPU6C, SPU/SPLS.
  • Strömförsörjning från centralenhet
  • Ansedd för installation i krävande miljö.
  • Kapslingsmaterial. Marin klassad, kopparfri aluminium, rostfritt stål, IP66.

Sensorer är en förbrukningsvara

  • Förväntad livslängd för sensor ≈ 5år
  • Enkelt utbytbar sensor, se reservsensorer
  • Kontroll & kalibreringsmetod: DT300
  • Serviceintervall: Minst var 12’e månad (vid normal drift)

Larmnivåer ställs alltid in på centralenheten, vilket normalt utförs vid idrifttagning av systemet.

Mot särskild beställning kan centralen förinställas med kundspecifika larmnivåer.

Centralenhet och detektorer levereras märkta för respektive detektor och kanal för enklare installation. Detektorerna skall därmed anslutas på angiven ingång.