MP-Serien(Detektorer för Syntetiska Köldmedier)

– För anslutning till MPU, SPU/SPLS halvledarsensor (SC)

Allmänt:

Detektorer avsedda för installation i maskinrum, kyl- och frysrum eller andra utrymmen där gas används, hanteras eller lagras. ’MP-serien’ är särskilt framtagen till MPU, SPU & SPLS centralerna

Mätområden och Larmnivåer:
  • Larmnivåer ställs alltid in på centralenheten!
  • Lämpliga mätområden och larmnivåer beror på i vilken miljö detektorerna skall installeras och på vilken gas som skall detekteras.

Uppfyller följande standarder och direktiv:
F-gas direktiv 517/2014
-EN 378
-EN14624
-JRA4068

Egenskaper:

  • Ansluts alltid till centralenhet; MPU2C, MPU4C, MPU6C, SPU/SPLS.
  • Strömförsörjning från centralenhet
  • Kraftig korrosionsfri PC plastkapsling som tål att installeras även i aggressiv miljö

Sensorer är en förbrukningsvara.

  • Förväntad livslängd för sensor ≈ 5år
  • Enkelt utbytbar sensor, se reservsensorer
  • Kontroll & kalibreringsmetod: DT300
  • Serviceintervall: Minst var 12:e månad (vid normal drift)

Larmnivåer ställs alltid in på centralenheten, vilket normalt utförs vid idrifttagning av systemet.

Mot särskild beställning kan centralen förinställas med kundspecifika larmnivåer. Centralenhet och detektorer levereras märkta för respektive detektor och kanal för enklare installation.

Detektorerna skall därmed anslutas på angiven ingång.

MP-D

MP-DS

MP-DK

MP-DR