RM-HFC, RMV-HFC (Detektorer för Syntetiska Köldmedier)

– för rumsmontage (hotell, kontor etc.)

Allmänt:

RM-HFC är en mikrodatorstyrd gasdetektor som reagerar på de flesta typer av HFC och blandningar i luftkonditioneringsanläggningar. Den är speciellt utvecklad för installation på kontor, hotellrum, i affärer eller i andra avgränsade utrymmen där människor vistas en längre tid och där koncentrationen av HFC(HCFC) riskerar nå kritiska gränsvärden.
Placering av detektorn är viktig för dess funktion och eftersom HFC / HCFC är tyngre än luft bör detektorn placeras 15-20cm ovan golv.
Kapslingen är speciellt formgiven och den benvita färgen gör den enkel att passa in i offentlig miljö.

Funktion:

Normal drift indikeras med LED – fast Grönt sken.
Larm indikeras med; LED – blinkande Röd/Orange, Summer och Relä.
RM-HFC är utrustad med adaptiv larmfördröjning för att filtrera bort kortvariga störningar.
Automatisk återställning till Normal drift efter larm, sker när gasen har försvunnit.

Uppfyller följande standarder och direktiv:
F-gas direktiv 517/2014
-EN378
-EN14624
-JRA4068

Egenskaper:

 • RMV-HFC har identisk funktion med RM-HFC och är avsedd för infällning i vägg, då i kombination med (KAP045). Finns också för utvändigt montage (KAP046)
 • OBS! KAP045 eller KAP046 måste väljas och anges vid beställning.
 • Rumsdetektor för HFC och HCFC gaser
 • Används fristående eller ansluten till övervakningssystem
 • Två fabriksinställda larmnivåer
 • Larmutgång med växlande reläkontakt (relä draget vid normal drift)
 • Adaptiv larmfördröjning
 • LED indikering för driftstatus, funktion, test och larm
 • Inbyggd summer 85dB (kan kopplas ur)
 • Felsäker funktion
 • Strömförsörjning: 12..24V AC/DC.

Sensorer är en förbrukningsvara.

 • Förväntad livslängd för sensor ≈ 5år
 • Reservsensor tillgänglig på förfrågan
 • Kontroll & kalibreringsmetod: DT300
 • Serviceintervall: Minst var 12:e månad (vid normal drift)

Fabriksinställda larmnivåer (erfarenhetsmässigt lämpliga larmnivåer och mätområden):

Detektortyp: RM-HFC
Mätområde (ppm): 0-5000
Larmnivåer (ppm):1000 / 4000

RM-HFC är fabriksinställd för (R410A) men fungerar för alla HFC, HCFC och CFC med något avvikande larmnivåer. RM-HFC kan även levereras kalibrerad för andra gaser respektive larmnivåer. Kontakta oss för information.

RM

RMV