TR-SC (Detektorer för Syntetiska Köldmedier)

– Transmitters (4..20mA / 0..10V DC), halvledarsensor (SC)

Allmänt:

TR-SC är en transmitter med halvledarsensor som kan anslutas till MPU eller SPU/SPLS centralenheter eller annan PLC/DUC med 4..20mA eller 0..10V DC ingång.
Utsignal kan väljas antingen 4..20mA eller 0..10V DC (icke-linjär) beroende på konfiguration.
Genom att använda strömsignalen minskas känsligheten för störningar även vid installation med långa avstånd. TR-SC har utbytbara sensorer av halvledartyp.
Halvledarsensorer är inte gasspecifika men har lång livslängd (upp till 5 år) och även låga underhållskostnader.

Uppfyller följande standarder och direktiv:
F-gas direktiv 517/2014
-EN 378
-EN14624
-JRA4068

Egenskaper:

  • Begränsad selektivitet
  • Valbar utsignal 4..20mA / 0..10V DC
  • Fabrikskalibrerad

  • Strömförsörjning 12..30V DC
  • Kraftig korrosionsfri PC plastkapsling som tål att installeras även i aggressiv miljö.

Sensorer är en förbrukningsvara.

  • Förväntad livslängd för sensor ≈ 5år
  • Enkelt utbytbar sensor, se reservsensorer
  • Kontroll & kalibreringsmetod: Kalibreringsgas tillsammans med TR-kalibreringskit
  • Serviceintervall: Minst var 12:e månad (vid normal drift)

Detektorn för R404A typ (A) är även lämplig för R407C och R410A.

För utloppsledning TR-SCR används typ (B) för alla CFC, HCFC och HFC.

TR-SC

TR-SCK

TR-SCR