Aquis500

– För mätning i vätska

Allmänt:

Aquis-systemet är utvecklat för detektion av ammoniakläckage i sekundära kylsystem. Många års erfarenhet ligger bakom utvecklingen av denna robusta och praktiska systemet som kan användas för vatten såväl som “brine”-system.
Sensorn kan användas för att mäta ammoniak (NH3) i vatten. I en vattenlösning, är ammoniak I ett pH-beroende equilibrium med ammoniumjoner (NH4+ joner). Genom att NH4+ jonerna vid tillsats av lut omvandlas till ammoniak, kan sensorn detektera ammoniak. (NH4+ jonerna detekteras inte)
Ammoniaksensorn består av en pH glaselektrod och en referenselektrod. Båda elektroderna är placerade i en elektrolyt. Elektrolyten är skild från testmediet med ett hydrofobt, gaspermeabelt membran.
Den lokala förändringen i pH värdet mäts vid hög resistans med den integrerade pH elektroden.
Centralenheten lämnar en utsignal på 4..20mA som kan anslutas till en extern PLC.
Olika sensoranslutningar kan väljas till Aquis enheten beroende på applikation och tryck i systemet.
Anslutningarna kan enkelt och smidigt installeras.

Egenskaper:

 • Designad för övervakning av ammoniak i sekundära kylsystem
 • Detektion i vatten eller ”brine”blandningar såsom Etylen, Tyfoxit, Hycool, etc.
 • Valbar visning av: siffror, graf eller trendkurva
 • Mäter låg koncentration (< 0,2ppm)
 • Mätområde: 0,01 .. 9999 ppm
 • Utsignal: 4..20mA, reläutgång växlande (SPDT)
 • Strömförsörjning: 230V AC – Tryckområde: (0)1…6 bar
 • Enkel installation och enkelt handhavande
 • Användarvänlig programmering och möjlighet till anläggningsdokumentering
 • Språk: Engelska, Franska, Tyska
 • Uppfyller EN 378:2016

– Förväntad livslängd för sensor ≈ 2år

– Sensorer är förbrukningsvara

– Serviceintervall: Minst var 6’e månad (vid normal drift) Vid beställning måste typ av vätska/media specificeras!

Aquis