CC28(Detektorer för Ammoniak)

– Transmitter, katalytisk sensor (CC), ATEX

Larmnivåer ställs alltid in på centralenheten, vilket normalt utförs vid idrifttagning av systemet.

Mot särskild beställning kan centralen förinställas med kundspecifika larmnivåer.

Centralenhet och detektorer levereras märkta för respektive detektor och kanal för enklare installation. Detektorerna skall därmed anslutas på angiven ingång.

CC28