TR-EC (Detektorer för Ammoniak)

– Transmitters (4..20mA), elektrokemisk sensor (EC)

Allmänt:

TR-EC är en transmitter med elektrokemisk sensor för ammoniak som kan anslutas till MPU eller SPU / SPLS centralenheter eller annan PLC / DUC med 4..20mA ingång. Detektorn är speciellt utvecklad för krävande förhållanden i industri och marina applikationer med stora svängningar i temperatur och fuktighet.
TR-EC har en utbytbar elektrokemisk sensor med hög noggrannhet. Elektrokemiska sensorer kännetecknas av god selektivitet även vid låga koncentrationer.

Uppfyller följande standarder:
-EN378
-EN14624

Egenskaper:

  • 4 olika mätområden – Hög selektivitet
  • Okänslig för vätgas – Fabrikskalibrerad
  • Utsignal 4..20mA – Strömförsörjning 12..30V DC
  • Kraftig korrosionsfri PC plastkapsling som tål att installeras även i aggressiv miljö.

Sensorer är en förbrukningsvara.

– Förväntad livslängd för sensor ≈ 2-3 år

– Enkelt utbytbar sensormodul, se reservsensorer

– Kontroll & kalibreringsmetod: kalibreringsgas

– Serviceintervall: Minst var 12’e månad (vid normal drift)

TR-EC