TR-SC (Detektorer för Ammoniak)

– Transmitters (4..20mA / 0..10V DC), halvledarsensor (SC)

Allmänt:

TR-SC är en transmitter med halvledarsensor som kan anslutas till MPU eller SPU / SPLS centralenheter eller annan PLC/DUC med 4..20mA eller 0..10V DC ingång. Utsignal kan väljas antingen 4..20mA eller 0..10V DC (icke-linjär) beroende på konfiguration.
Genom att använda strömsignalen minskas känsligheten för störningar även vid installation med långa avstånd. TR-SC har utbytbara sensorer av halvledartyp.
Halvledarsensorer är inte gasspecifika men har lång livslängd och även låga underhållskostnader.

Uppfyller följande standarder:
-EN378
-EN14624

Egenskaper:

  • 2 olika mätområden
  • Begränsad selektivitet
  • Valbar utsignal 4..20mA / 0..10V DC
  • Fabrikskalibrerad
  • Strömförsörjning 12..30V DC
  • Kraftig korrosionsfri PC plastkapsling som tål att installeras även i aggressiv miljö.

Sensorer är en förbrukningsvara.

– Förväntad livslängd för sensor ≈ 5år

– Enkelt utbytbar sensor, se reservsensorer

– Kontroll & kalibreringsmetod: Kalibreringsgas tillsammans med TR-kalibreringskit

– Serviceintervall: Minst var 12’e månad (vid normal drift)

TR-SC

TR-SCK

TR-SCR