DT300

– DT300 – Serviceinstrument

Allmänt:

DT300 är ett unikt instrument som används för kontroll och kalibrering av detektorer med halvledarsensorer Ett återkommande bekymmer vid kalibrering av givare är att veta om luften är ren eller förorenad. Traditionellt har detta utförts genom tillförande av syntetisk luft eller ”nollgas” från flaska. DT300 har en unik design med integrerad referenssensor som gör det möjligt att kalibrera aktuell givare utan tillförande av gas.

Funktion:

Enheten bestyckas med en referenssensor (beställs separat) för aktuell gas.
Referenssensorn pluggas in i enheten och i LCD displayen visas när sensorn är uppvärmd och klar att användas.
Referensvärde för aktuell gas visas i LCD-display. Visat värde används sedan för att kalibrera GV-offset på den detektor som testas.
Alfanumerisk LCD display visar:

 • Den integrerade referenssensorns GV-offset
 • GV-offset på detektorn som testas
 • Systemspänning (+5V)
 • C-, B- och A-larmnivåer

Egenskaper:

 • För kontroll och kalibrering av halvledardetektorer
 • För kontroll och justering av larmnivåer på centralenheter
 • Integrerad referenssensor för kontrollmätning av eventuell gas eller annan förorening vid detektorn som testas
 • Utbytbara fabrikskalibrerade “plug-in” sensorer finns för H2, HC, HFC/CFC/HCFC/HFO, NH3 och VOC
 • Möjliggör kalibrering av aktuell givare utan tillförande av kalibreringsgas
 • Strömförsörjning: 4 x AA alkaliska (8h) eller laddningsbara Ni-Mh (10h) batterier
 • LED indikator för batterinivå
 • Mått BxHxD: 100x165x44mm
 • Vikt: 365g (inklusive batterier)

Sensorer är en förbrukningsvara.

SM300 sensor moduler är en förbrukningsvara.

Enkelt utbytbar sensormodul, se reservsensorer

Kontroll & kalibreringsmetod: Ej tillämpligt

Serviceintervall: Sensormodul skall bytas årligen. (Minst var 12’e månad vid normal drift)