G-Serien (Detektorer för bilavgaser)

– VOC detektorer med reläutgång, halvledarsensor (SC)

Allmänt:

VOC detektorer är luftkvalitetsgivare för garagemiljö som mäter avgaser och andra föroreningar som kan bildas i ett garage, t ex Kolmonoxid (CO) och oförbrända Kolväten (HC)
VOC = flyktiga organiska ämnen

Detektorerna kan användas fristående, anslutna till någon centralenhet eller till annat övervaknings-system som accepterar potentialfri kontakt.

Egenskaper:

  • Detektorn är mikrodatorstyrd och visar aktuell driftsstatus via lysdioder
  • Tre ställbara larmnivåer med reläutgång (230V / 5A)
  • Tidsfördröjning i tre steg vid larm
  • Manuell eller automatisk återställning vid larm
  • Felsäker funktion med inbyggd övervakning och larm vid spänningsbortfall
  • Inbyggd servicefunktion och självtest
  • Testuttag för serviceinstrument
  • Kraftig korrosionsfri PC plastkapsling som tål att installeras även i aggressiv miljö.

Sensorer är en förbrukningsvara.

Förväntad livslängd för sensor ≈ 5år

Enkelt utbytbar sensor, se reservsensorer

Kontroll & kalibreringsmetod: DT300

Serviceintervall: Minst var 12’e månad (vid normal drift)

GD

GS

GK