1

GD24-H2

Rumsdetektor Driftstemperatur: -40°C..+50°C
Driftsfuktighet: 0..95% Rh (Ej kondenserande)
Strömförbrukning: max 2 W
IP21