Rumsdetektor Driftstemperatur: -40°C..+50°C
Driftsfuktighet: 0..95% Rh (Ej kondenserande)
Strömförbrukning: max 2 W
IP21

Relaterade produkter

Ljus och Ljud

Påkörningsskydd

Service-Kalibreringsinstrument