Ansluts alltid till en central MPU2/4/6, SPU/SPLS Strömförsörsörjs från central.
Levereras normalt kalibrerad tillsammans med en centralenhet.
- Förväntad livslängd för sensor ≈ 5 år
- Sensorer är förbrukningsvara
Driftstemperatur: -40°C..+50°C
Driftsfuktighet: 0..95% Rh (ej kondenserande)
IP65

Relaterade produkter

Ljus och Ljud

Påkörningsskydd

Service-Kalibreringsinstrument