Detektor med extern sensor för montage i ventilationskanal.
Plaströret med sensorn monteras med gummimuff direkt i kanalen.
1,5m kabel mellan sensorn och elektronikdel.
Driftstemperatur: -40°C..+50°C
Driftsfuktighet: 0..95% Rh (Ej kondenserande)
IP54

Relaterade produkter

Ljus och Ljud

Påkörningsskydd

Service-Kalibreringsinstrument