Gasdetektor för giftiga gaser, inklusive Ammoniak, samt för syrebrist.
Elektrokemisk sensor
Ljud- och ljussignal för larm
Display
ATEX klassificerad
Pump som option

Relaterade produkter

Ljus och Ljud

Påkörningsskydd

Service-Kalibreringsinstrument