1

MicroIV-O2

Gasdetektor för giftiga gaser, inklusive Ammoniak, samt för syrebrist.
Elektrokemisk sensor
Ljud- och ljussignal för larm
Display
ATEX klassificerad
Pump som option