Driftstemperatur: 0°C..+50°C.
Driftsfuktighet: 0-95 % Rh (ej kondenserande)
IP21 (standard kalibrerad för R410A)

Relaterade produkter

Ljus och Ljud

Påkörningsskydd

Service-Kalibreringsinstrument