1

SPU230

Driftstemperatur: -40°C..+50°C
Driftsfuktighet: 0..95% Rh (ej kondenserande)
IP67