Kvävedioxid (NO2) detektor
- Förväntad livslängd för sensor ≈ 2 år
- Sensorer är en förbrukningsvara
Driftstemperatur: -10°C..+40°C
Driftsfuktighet: 0..90% Rh (ej kondenserande)
IP56

Relaterade produkter

Ljus och Ljud

Påkörningsskydd