1

TR-EC-(NO2)

Kvävedioxid (NO2) detektor
– Förväntad livslängd för sensor ≈ 2 år
– Sensorer är en förbrukningsvara
Driftstemperatur: -10°C..+40°C
Driftsfuktighet: 0..90% Rh (ej kondenserande)
IP56