Detektor speciellt framtagen för kylanläggningar.
Detektorn monteras på T-koppling i utloppsledningen från säkerhetsventil för att detektera internt läckage.
Rörkoppling i mässing ½” Flare.
Driftstemperatur: -40°C..+50°C
Driftsfuktighet: 0..95% Rh (Ej kondenserande)
IP54

Relaterade produkter

Ljus och Ljud

Påkörningsskydd

Service-Kalibreringsinstrument