Våra produkter

SAMON AB utvecklar och tillverkar produkterna i en specialanpassad fabrik i Vellinge. För att säkerställa att så lite störande emissioner som möjligt finns i produktionsmiljön har materialvalet gjorts med stor omsorg. Även lokaliseringen i Vellinge har ett syfte: Att minska påverkan från bilavgaser och säkerställa att det inte finns produktionsenheter i omgivningen som riskerar att ha en negativ påverkan på luftkvaliteten. Produktionsmiljön övervakas kontinuerligt av gasdetektorer för att verifiera att miljön är tillräckligt stabil för produktionen.

Centraler

Gasdetektorer

Tillbehör

Blixtljus

Sirener

Ammoniak i vätska

Bärbara Persongasvarnare