Teknik

Att välja rätt system för rätt applikation är en förutsättning för optimal drift. Det kan handla om hur detektorer skall monteras baserat på vilka gaser de skall mäta (om gasen är lättare eller tyngre än luft), rummets utformning och användning och eventuell närvaro av andra gaser. Vilken mätmetod skall man använda när och vilka för- och nackdelar finns?​

Rådande miljöfokus har lett till ett par nya EU-föreskrifter, som tydligt anger att gasdetekteringsutrustning skall finnas i vissa anläggningar som har fyllning av F-gaser (fluorerade växthusgaser), Koldioxid eller Ammoniak samt hur dessa ska kontrolleras och dokumenteras.

Dessutom finns en omfattande nationell lagstiftning i form av olika AFS:er från arbetsmiljöverket. – När måste man använda gasdetektering?

Svar på dessa frågor finns under länkarna på vänstersidan.

Under Applikationsexempel finns ett antal typapplikationer och rekommendationer för dessa. En sammanställning av det som är relevant för kylsidan finns i Samons Handbok ”Gasdetekteringssystem för kylindustrin”.