Mättekniker

MätsystemFördelarNackdelarAmmoniak
(NH3)
HFC
(HCFC, CFC)
och blends
Flammable
(HC)
Koldioxid
(CO2)
Halvledarsensor– lång livslängd
  (10-12 år)
– stabil nollpunkt
– lågt pris
– låga
  underhålls-
  kostnader
– lämplig ner
  till -30° C
– begränsad
  selektivitet
– begränsat
  mätområde
JaJaJa 
Elektrokemisk sensor– pris
– hög selektivitet
– kort livslängd
  (1-3 år)
– kräver kalibrering
  efter påverkan av
  höga gas
  koncentrationer
– begränsat
  mätområde
– höga underhålls-
  kostnader
Ja Ja 
Katalytisk sensor– pris
– kan noggrannt
  mäta och
  registrera höga
  koncentrationer
– begränsad
  selektivitet
  vid låga
  koncentrationer
– kräver kalibrering
  efter påvekrkan
  av höga gas
  koncentrationer
– olämplig i miljöer
  med stora
  temperatur eller
  luftfuktighets
  variationer
Ja Ja 
IR-mätteknik– livslängd
– hög selektivitet
– brett
  mätområde
– exakta värden
– högt inköpspris
– storlek
– höga
  underhållskostnader
– olämplig vid
  temperaturer
  under 0°C om inte
  uppvärmd
Ja Ja Ja Ja 
Charge carrier
injection
– pris
– hög selektivitet
– brett
  mätområde
– lämplig i
  tuffa miljöer
– kort livslängd
  (ca 2 år)
Ja