Regler och föreskrifter

Reglerar användning av HFC och andra fluorerade växthusgaser som Propan, Butan etc. men har inget att göra med Ammoniak och Koldioxid.


  • EN378 -1, -2, -3, -4 (Trädde i kraft 2008-03-18)

Reglerar användning av HFC (och liknande), Ammoniak, Koldioxid och explosiva köldmedier i maskinrum och pumprum. (Se utdrag i PDF)


  • AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning (Beslutad 2009-09-23)

Reglerar hantering av alla toxikologiska gaser inklusive Ammoniak.

Se särskilt §§ 83 till 86 samt Arbetsmiljöverkets kommentarer till dessa paragrafer. På arbetsmiljöverkets hemsida kan du ladda hem den senaste versionen och/eller beställa boken.


  • AFS 1997:07 Gaser (Beslutad 1997-08-28)

Gäller alla gaser med sådana toxikologiska egenskaper som betecknas som hälsofarliga i Kemikaliinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12). Alltså inklusive Ammoniak. På arbetsmiljöverkets hemsida kan du ladda hem den senaste versionen och/eller beställa boken.


  • AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden.

På arbetsmiljöverkets hemsida kan du ladda hem den senaste versionen och/eller beställa boken.


  • AFS 2003:03 ”ATEX-direktivet” (Beslutad 2003-05-23)

Reglerar användning av utrustning i ATEX klassade utrymmen bestående av gas, aerosol, ånga eller brännbart damm.