Störkällor och ”falsklarm”

Falsklarm i ordets rätta betydelse förekommer sällan. Om en detektor larmar beror det i de flesta fall på någon av nedanstående anledningar:

 • Gas i låg koncentration i rummet
 • Felkalibrerad utrustning
 • Ej underhållen och kontrollerad utrustning
 • Andra gaser i rummet som t.ex.
  • lösningsmedel/rengöringsmedel
  • avgaser
  • rök (cigarettrök)
 • Annat, som t.ex. kompressorolja efter avtappning i samband med service etc.

Falsklarm förekommer på samtliga mätsystem. IR-mätsystemen har minst risk för falsklarm beroende på dess bättre selektivitet.